De datum en tijd worden automatisch geprint op het kaartje. Daarna downloadt en print u het e ticket zelf. Tourist […]