Trạm chờ xe bus nơi mà ai cũng từng đứng chờ đợi một điều gì đó để mang chúng ta […]