Trạm y tế xã xuống cấp không bảo đảm khám chữa bệnh 13 phút trước. Trạm y tế phường 16 […]